Hjemmesidebesøgende

Privatlivspolitik - Kirocare Rygcenter ApS

 
1.1 Dataansvarlig
Kirocare Rygcenter ApS er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger ved hjælp af cookies i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.
 
1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til [kontaktperson] på [mail]
 
2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.
 
2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 
3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.  
 
3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres til tredjelande, herunder USA, men ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.  
 
4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger lagres umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.
 
5.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2).
 
5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.
 
5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
5.1.3. Ret til sletning
 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
 
5.1.4. Ret til begrænsning af behandling
 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
5.1.5. Ret til indsigelse
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 
5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
5.2 Forpligtelser
 
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.     
 
6. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk
 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 45 82 05 05, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Kirocare Rygcenter ApS
Hovedgaden 37A, 1.sal
3460 Birkerød
 
CVR: 27279260


 
Log ind
     
Kirocare Rygcenter ApS | Hovedgaden 37A, 1.sal | 3460 Birkerød | Tlf.: 45 82 05 05