Jobansøgere

Behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering hos Kirocare Rygcenter ApS

 
1.1 Dataansvarlig
Kirocare Rygcenter ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.
 
1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos Kirocare Rygcenter ApS, er du velkommen til at rette henvendelse til [kontaktperson] på [mail]
 
2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.
 
2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.
 
I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbreds oplysninger vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.
 
3.1 Kategorier af modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.
 
3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres hverken til tredjelande eller internationale organisationer.  
 
4. Tidsrum for opbevaring
Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.
Uanmodede ansøgning opbevares i højest seks måneder.
 
5.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2).
 
5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.
 
5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
5.1.3. Ret til sletning
 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
 
5.1.4. Ret til begrænsning af behandling
 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
5.1.5. Ret til indsigelse
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 
5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
5.2 Forpligtelser
 
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.    
 
6. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 45 82 05 05, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Kirocare Rygcenter ApS
Hovedgaden 37A, 1.sal
3460 Birkerød
 
CVR: 27279260


 
Log ind
     
Kirocare Rygcenter ApS | Hovedgaden 37A, 1.sal | 3460 Birkerød | Tlf.: 45 82 05 05