Patienter

Behandling af personoplysninger i forbindelse med kiropraktisk behandling - Kirocare Rygcenter ApS

 
1.1 Dataansvarlig
Kirocare Rygcenter ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse ydelse af kiropraktisk behandling.
 
1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos Kirocare Rygcenter ApS, er du velkommen til at rette henvendelse til [kontaktperson] på [mail] 
 
2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er at yde kiropraktisk behandling.
 
2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger forud for patientforløbet er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig kiropraktoren. Det vil typisk dreje sig om behandling af dine kontakt og stamoplysninger.
 
Når patientforløbet er påbegyndt bliver behandlingen af dine personoplysninger lovpligtig for kiropraktoren. Det drejer sig eksempelvis om journalføring.
 
Efter patientforløbet er afsluttet er kiropraktoren forpligtet til ved lov, at opbevare din journal i op til ti år efter din sidste konsultation.
 
3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til offentlige myndigheder og andre sundhedsydere.  
 
3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, som er lande uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.  
 
4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i op til ti år fra din sidste konsultation.
 
5.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os (se punkt 1.2).
 
5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.
 
5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
5.1.3. Ret til sletning
 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.
 
5.1.4. Ret til begrænsning af behandling
 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
5.1.5. Ret til indsigelse
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 
5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
5.2 Forpligtelser
 
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan modtage kiropraktisk behandling.    
 
6. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 45 82 05 05, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Kirocare Rygcenter ApS
Hovedgaden 37A, 1.sal
3460 Birkerød
 
CVR: 27279260


 
Log ind
     
Kirocare Rygcenter ApS | Hovedgaden 37A, 1.sal | 3460 Birkerød | Tlf.: 45 82 05 05